Untitled 2

Cơ quan thi hành các Quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài

Trong quá trình giải quyết tranh chấp cũng như đảm bảo thi hành các phán quyết của Trọng tài thì Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành phán quyết của Trọng tài, Quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài như sau:

1. Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Hội đồng trọng tài ra phán quyết.

2. Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

LUẬT SƯ SBLAW THAM DỰ PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIAC).

Luật sư Nguyễn Tiến Hoà, luật sư thành viên SBLAW đã tham dự phiên họp …

Chat Zalo: 0904340664