Untitled 2
datdichvu

Thanh tra nhà ở

Câu hỏi: Xin Luật sư cho biết quy định của Luật nhà ở về thanh tra nhà ở?
Luật sư trả lời: Thanh tra nhà ở được quy định tại điều 176 Luật nhà ở 2014 như sau:
– Thanh tra xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về nhà ở đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở.
– Thanh tra chuyên ngành về nhà ở bao gồm:
+) Thanh tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở;
+) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về nhà ở.
– Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành về nhà ở trong phạm vi cả nước. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thanh tra chuyên ngành về nhà ở tại địa phương.
– Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Tin nổi bật

Trụ sở công ty đặt tại căn hộ chung cư có được không

Trụ sở công ty đặt tại căn hộ chung cư có được không

Câu hỏi: Xin chào Luật sư. Cho hỏi: Tôi hiện đang có GCNQSD với căn …

Chat Zalo: 0904340664