Untitled 2
tư vấn luật sở hữu trí tuệ

Đăng ký nhãn hiệu khi không có hiện diện thương mại tại Việt Nam

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là công ty Nhật Bản, chưa lập chi nhánh hay văn phòng đại diện tại Việt Nam, vậy chúng tôi có thể đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam không?

Luật sư trả lời: Về người nộp đơn. Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cho phép mọi cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đề được nộp đơn xin đăng ký Nhãn hiệu (thương hiệu) tại Việt Nam.

Người/tổ chức nước ngoài chưa có hiện diện thương mại tại Việt Nam đều có quyền nộp đơn xin đăng ký Nhãn hiệu và Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu đáp ứng yêu cầu theo luật định.

Tuy nhiên, đối với tổ chức chưa có hiện diện thương mại tại Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài thì không thể nộp đơn trực tiếp mà phải tiến hành nộp đơn qua một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp Việt Nam.

Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn gồm: 01 Giấy Ủy Quyền cho tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (Ủy quyền soạn theo mẫu của SBLAW) và mẫu Nhãn hiệu định đăng ký, nhóm sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp muốn đăng ký.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Vai trò của sở hữu trí tuệ cho phát triển thị trường cho sản phẩm Mật ong hoa nhãn và nhãn lồng Hưng Yên.

SBLAW trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu của luật sư Nguyễn Thanh …

Chat Zalo: 0904340664