Untitled 2
Nghi-Đinh-So-46-NĐ-CP

Quy định mới về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Ngày 15 tháng 05 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.

Nghị định này gồm có 3 chương, 34 điều, quy định chi tiết về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Cụ thể:

Thứ nhất, quy định các vấn đề về xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước, như: Xác định đơn giá thuê đất khung giá thuê mặt nước; Thời hạn cho thuê; Tiền thuê; Xử lý tiền bồi thường và giải phóng mặt bằng; thời gian ổn định đơn giá thuê…;

Thứ hai, quy định về miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, như: Nguyên tắc, nội dung miễn, giảm; Thẩm quyền xác định và quyết định số tiền được miễn, giảm;

Thứ ba, về thu, nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước, như: Trình tự xác định và xác định tiền thuê; Thu, nộp tiền thuê; Trách nhiệm của các cơ quan, người nộp tiền thuê và Cảng vụ hàng không; Xử lý chậm nộp; Khiếu nại và giải quyết khiếu nại;

Thứ tư, quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và xử lý nội dung chuyển tiếp, tồn tại, như: quy định trách nhiệm cho Bộ tài chính, Bộ tài nguyên môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Quy định về điều khoản chuyển tiếp và xử lý một số vấn đề cụ thể.

Quý Khách hàng có thể tải văn bản này tại đây: Nghị định 46_2014_ND-CP_hướng dẫn thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chồng tự ý bán đất là tài sản chung được không?

Câu hỏi: Năm 1994 ông nội em có viết giấy bán cho đất cho nhà …

Chat Zalo: 0904340664