Untitled 2

Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất

Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nước ta. Bên cạnh các Nghị định hướng dẫn áp dụng Luật, thì còn có các Thông tư, cũng đóng vai trò hướng dẫn chi tiết áp dụng các điều khoản được quy định trong Luật, Nghị định.

Ngày 02 tháng 06 năm 2014, Bộ Tài nguyên môi trường đã ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 07/07/2014.

Thông tư gồm có 4 chương, 15 điều, quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Cụ thể:

Thứ nhất, Về vấn đề hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Thông tư quy định một số nội dung như:

– Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Hồ sơ trình ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

– Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất;

– Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Hồ sơ giao đất trên thực địa;

Thứ hai, về vấn đề thu hồi đất, Thông tư quy định một số nội dung như:

– Hồ sơ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng;

– Hồ sơ thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Quý Khách hàng có thể tải văn bản tại đây: Thông tư 30_2014_TT-BTNMT_hướng dẫn về hồ sơ giao đất, cho thuê đất

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chồng tự ý bán đất là tài sản chung được không?

Câu hỏi: Năm 1994 ông nội em có viết giấy bán cho đất cho nhà …

Chat Zalo: 0904340664