Untitled 2

Hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Chúng tôi là một nhà thầu nước ngoài, chuẩn bị hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi có một số câu hỏi liên quan tới hoạt động của nhà thầu, đề nghị SBLAW tư vấn cụ thể.
Câu hỏi: Vốn Chủ đầu tư vay ngân hàng thương mại tại Việt Nam để trả cho nhà thầu Chính (nước ngoài) thông qua ngân hàng bão lãnh số tiền trả cho nhà thầu chính được chuyển vào tài khoản Nhà thầu chính ở nước ngoài hay tài khoản của văn phòng điều hành dự án tại Việt Nam?
Trả lời: Về việc thanh toán cho nhà thầu nước ngoài, theo quy định tại Điểm C, Khoản 2, Điều 7 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Nhà thầu nước ngoài phải mở tài khoản tại Việt Nam.
Với Nhà thầu thực hiện chế độ kế toán theo Luật Việt Nam để hạch toán thuế theo phương pháp khấu trừ thì bắt buộc phải chuyển vào tài khoản của Nhà thầu tại Việt Nam thì mới có cơ sở để nhà thầu thực hiện kê khai thuế, nộp thuế với cơ quan thuế Việt Nam.
Với nhà thầu không thực hiện kê khai theo chế độ kế toán Việt Nam mà mọi khoản thuế của nhà thầu sẽ được chủ đầu tư khấu trừ tại nguồn, tuy nhà thầu không phải thực hiện kê khai nên cách hiểu và giải thích về vấn đề chuyển tiền vào tài khoản nào còn chưa được rõ ràng.
Tuy nhiên, căn cứ vào quy định nêu trên, có thể thấy mục tiêu của các nhà lập pháp và quản lý Việt Nam là việc chuyển tiền hay bất cứ hoạt động thanh toán nào sẽ phải thực hiện thông qua tài khoản của nhà thầu lập tại Việt Nam.
Trên cơ sở phân tích nêu trên, để đảm bảo lợi ích cũng như sự tuân thủ pháp luật của nhà thầu, nhà thầu phải thực hiện thanh toán vào tài khoản của Văn phòng Điều hành.

Các bên nên có một phụ lục để thống nhất việc thanh toán vào tài khoản này cũng đồng nghĩa với việc thanh toán cho nhà thầu.

Câu hỏi: Văn phòng điều hành dự án sẽ được khấu trừ, hoàn thuế giá trị Gia tăng đầu vào không. Nếu được hoàn theo tháng nếu đủ 200 triệu đồng trở lên hoặc theo quý hay chỉ hết công trình kiểm toán mới được hoàn thuế. Số tiền hoàn thuế của văn phòng điều hành dự án có được chuyển về công ty mẹ tại nước ngoài không?

Trả lời: Về việc hoàn thuế, trước tiên để được áp dụng các quy định thuế của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải tiến hành:
1. Xin Giấy phép nhà thầu;
2. Xin xác nhận Văn phòng điều hành, khắc dấu, làm mã số thuế;
3. Thời hạn thi công hoàn thiện công trình phải trên 183 ngày;
4. Nhà thầu nước ngoài phải áp dụng chế độ kế toán Việt Nam.
Sau khi hội tụ đầy đủ các yếu tố trên, Nhà thầu nước ngoài tiến hành đăng ký chế độ hạch toán thuê GTGT và thuế Thu nhập Doanh nghiệp theo phương pháp khấu trừ với Cục thuế tỉnh.
Sau khi được cơ quan thuế chấp thuận về việc thực hiện theo phương pháp khấu trừ cả thuế VAT và TNDN, văn phòng điều hành có thể được áp dụng các quy định theo Luật thuế TNDN và thuế VAT như các doanh nghiệp.

Từ đó, văn phòng điều hành có thể được khấu trù thuế, hoàn thuế khi đủ điều kiện của Luật. Sau khi có quyết toán với cơ quan thuế, nhà thầu có thể chuyển tiền ra khỏi Việt Nam.

Câu hỏi: Nếu trong hợp đồng có điều khoản thanh toán theo tiến độ công việc thì sau mỗi giai đoạn nếu có lãi thì Văn phòng điều hành dự án có được chuyển lãi về công ty mẹ hay phải đợi khi quyết toán công trình mới được chuyển.

Trả lời: Liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài theo giai đoạn, việc này, nhà thầu nước ngoài cần làm việc trực tiếp với cơ quan thuế và ngân hàng mà nhà thầu nước ngoài mở tài khoản.

Câu hỏi: Các khoản thuế phải nộp của văn phòng điều hành dự án

Trả lời: Về các khoản thuế phải nộp, theo quy định hiện hành thì Nhà thầu nước ngoài phải nộp gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mời quý vị xem thêm nội dung về việc bảo hộ nhãn hiệu.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thực trạng xây dựng sai phép ở Hà Nội

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã …

Chat Zalo: 0904340664