Untitled 2
luật bảo hiểm y tế

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế

Nghị định số 105/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế .

Nghị định bổ sung một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trong đó công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30 tháng 5 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc tham gia bảo hiểm y tế theo diện nhóm do tổ chức BHXH đóng.

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế theo diện nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là 4,5%. Trong đó người lao động đóng 1,5%; đơn vị đóng 3%. Tổng số tiền thu bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, , thành phố trực thuộc Trung ương theo mức đóng trên được phân bổ và sử dụng như sau: 90% số tiền đóng bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh; 10% số tiền đóng bảo hiểm y tế dành cho quỹ dự phòng và chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế, trong đó dành tối thiểu 5% số tiền đóng bảo hiểm y tế cho quỹ dự phòng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664