Untitled 2
Luật sư tư vấn sáng chế quốc tế

Tư vấn đăng ký sáng chế quốc tế PCT

Luật sư tư vấn của SBLAW sẽ tư vấn cho khách hàng tiến hành đăng ký sáng chế quốc tế PCT khi có yêu cầu. Phạm vi dịch vụ tư vấn của SBLAW sẽ gồm những công việc sau:

  • Tư vấn thủ tục đăng ký sáng chế PCT trước khi nộp đơn;
  • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký sáng chế PCT để KHÁCH HÀNG ký;
  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký sáng chế PCT trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu do KHÁCH HÀNG cung cấp;
  • Theo dõi đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho KHÁCH HÀNG về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Cơ quan Sáng chế Quốc tế – WIPO);
  • Thông báo, dịch, tư vấn, đưa ra các hướng giải quyết (nếu có) đối với các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
  • Làm việc với các cơ quan chức năng (NOIP, WIPO) đối với mọi vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký sáng chế.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng ký sáng chế

Hướng dẫn Thủ tục đăng ký sáng chế

  1. Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể …

Chat Zalo: 0904340664