Untitled 2

Photo: Bằng độc quyền sáng chế

Các luật sư sáng chế của SBLAW đã tiến hành tư vấn và bảo hộ thành công sáng chế cho công ty nước ngoài tại Cục sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Đây là nội dung của văn bằng bảo hộ:

bằng độc quyền sáng chế
bằng độc quyền sáng chế

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng ký sáng chế

Hướng dẫn Thủ tục đăng ký sáng chế

  1. Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể …

Chat Zalo: 0904340664