Untitled 2

Video: Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản vào Giấy chứng nhận đầu tư.

Mời Quý vị xem phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW trên truyền hình VITV về vấn đề Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản vào Giấy chứng nhận đầu tư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664