Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật Kinh doanh bất động sản / Nội dung quản lý nhà nước về nhà ở
Nội dung quản lý nhà nước về nhà ở

Nội dung quản lý nhà nước về nhà ở

Câu hỏi: Xin Luật sư tư vấn cho tôi biết quy định của Luật nhà ở về nội dung quản lý nhà nước về nhà ở?
Luật sư trả lời: Vấn đề nội dung quản lý nhà nước về nhà ở đã được quy định rất cụ thể tại điều 167, Luật nhà ở 2014 như sau:
– Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển, quản lý nhà ở.
– Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về nhà ở, cơ chế, chính sách cho phát triển và quản lý nhà ở.
– Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phân loại nhà ở và quản lý chất lượng nhà ở.
– Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở; thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.
– Quản lý hồ sơ nhà ở; quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.
– Điều tra, thống kê, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về nhà ở, quản lý, vận hành, khai thác và cung cấp cơ sở dữ liệu, thông tin về nhà ở.
– Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực nhà ở.
– Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển và quản lý nhà ở.
– Quản lý các hoạt động dịch vụ công về nhà ở.
– Công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;
+) Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư;
+) Công nhận việc phân hạng nhà chung cư; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nhà ở.
– Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tranh chấp, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực nhà ở.
– Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà ở.

Tin nổi bật

thu-vien-phap-luat2

Những điều cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng mua bán chung cư

Hiện nay, nhu cầu mua bán chung cư đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, …

Chat Zalo: 0904340664