Untitled 2

Xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia

Câu hỏi: Xin Luật sư cho biết quy định của Luật nhà ở về xây dựng chiến lược phát triển nhà ở quốc gia?
Luật sư trả lời: Tại điều 168, Luật nhà ở 2014 đã quy định cụ thể về việc xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia như sau:
– Trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng giai đoạn, Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia cho từng thời kỳ.
– Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia bao gồm các nội dung sau đây:
+) Quan điểm phát triển nhà ở;
+) Mục tiêu phát triển nhà ở bao gồm diện tích nhà ở tối thiểu, diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị, nông thôn và toàn quốc; tỷ lệ phát triển các loại nhà ở; nhu cầu diện tích nhà ở xã hội cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở;
+) Nhiệm vụ và giải pháp để phát triển nhà ở, trong đó xác định rõ các chương trình mục tiêu phát triển nhà ở cho từng nhóm đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở xã hội;
+) Trách nhiệm của cơ quan chức năng ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phát triển và quản lý nhà ở;
+) Các nội dung khác có liên quan.
– Các chỉ tiêu cơ bản về phát triển nhà ở trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia bao gồm diện tích nhà ở bình quân đầu người; số lượng nhà ở; diện tích sàn nhà ở xây dựng mới; chất lượng nhà ở tại đô thị, nông thôn và toàn quốc; đối tượng có khó khăn về nhà ở được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở phải được đưa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng giai đoạn.

Mời Quý vị xem thêm nội dung tư vấn của luật sư SBLAW về luật nhà ở tại đây:

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664