Home / Tag Archives: sở hữu công nghiệp

Tag Archives: sở hữu công nghiệp

THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM – PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN

sở hữu công nghiệp

  Phạm Văn Toàn – Trưởng phòng Thanh tra 3    I. GIỚI THIỆU CHUNG Trong suốt thập kỷ qua, Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi quan trọng trong lĩnh vực bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ (“SHTT”). Đây là kết quả của quá trình cải cách liên tục nhằm đảm bảo hệ thống pháp luật về bảo …

Đọc thêm

KHÁI QUÁT VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

so-huu-cong-nghiep

    Phạm Văn Toàn – Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ 1. Khái niệm về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp Để làm rõ khái niệm bảo vệ QSHCN, trước hết chúng ta cần làm rõ khái niệm về bảo hộ, thực thi QSHCN và mối liên hệ giữa chúng. Trong Công ước Paris, bảo hộ QSHCN …

Đọc thêm

Thẩm quyền của Tòa án trong việc xử lý các vi phạm liên quan đến quyền SHCN

1

Thẩm quyền của tòa án liên quan đến quyền SHCN được thể hiện tại cả ba lĩnh vực dân sự, hành chính và hình sự.  Tuy nhiên, các vụ kiện chủ yếu được giải quyết tại tòa án dân sự, hành chính. Rất ít các vụ án hình sự liên quan đến quyền SHCN được đưa ra xét xử. Toà …

Đọc thêm

Vi phạm quy định về đại diện sở hữu công nghiệp

3

Vi phạm quy định về đại diện sở hữu công nghiệp là một trong những nhóm hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định 99/2013/NĐ-CP. Theo Nghị định này, việc vi phạm này bao gồm 17 hành vi cụ thể. Mức phạt tiền cũng được quy định rõ ràng đối với mỗi hành vi tương ứng. Đó là …

Đọc thêm

Xử phạt đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh

a3

Việc cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp sẽ phải đồng thời chịu hình thức xử phạt tiền (mức phạt tiền tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm), hình thức xử phạt bổ sung, và phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. * Thứ nhất, về hình thức xử …

Đọc thêm

Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

a1

Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, thay thế Nghị định 97/2010/NĐ-CP, là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc xác định các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả. Theo …

Đọc thêm

Thẩm quyền xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

2

Theo quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ – CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, các cơ quan sau đây có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp: 1. Thanh tra Khoa học và Công nghệ có thẩm …

Đọc thêm

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

1

Về xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Chính phủ mới ban hành Nghị định số 99/2013/NĐ – CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ngày 29/08/2013. Nghị định chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2013 và thay thế …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664