Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

0
180

Về xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Chính phủ mới ban hành Nghị định số 99/2013/NĐ – CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ngày 29/08/2013.

Nghị định chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2013 và thay thế cho Nghị định 97/2010/NĐ – CP.

Theo quy định tại Nghị định 99/2013/NĐ – CP, xử phạt vi phạm đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp chia thành 2 nhóm đối tượng vi phạm: đối tượng là cá nhân và đối tượng là tổ chức.

Đối với đối tượng cá nhân mức phạt tối đa được quy định là 250.000.000 đồng còn với tối tượng là tổ chức mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với đối tượng cá nhân, tức là mức phát tối đa đối với tổ chức là 500.000.000 đồng.

Điều này khác so với quy định tại Nghị định 97/2010/NĐ – CP, theo Nghị định 97/2010/NĐ – CP, phạt tiền được áp dụng theo khung tiền phạt quy định đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tối đa là 500.000.000 đồng và không có sự phân biệt về đối tượng vi phạm là cá nhân hay tổ chức mà dựa trên mỗi hành vi vi phạm.