Untitled 2

Xử lý khi chung tường với hộ liền kề

Câu hỏi: Tôi là Phương, ở Hà Nội. Qúy công ty cho tôi hỏi: Nhà bên cạnh họ xây nhà, cũng chỉ là làm nhà hàng thôi nhưng họ không xây tường mà là nhờ tường nhà tôi. Trong khi làm họ cũng không hỏi ý kiến nhà tôi xem có đồng ý hay không? Tôi đang lo những hê lụy sau này. Ý họ nghĩ là không liên quan gì đến nhà tôi cả. Suy nghĩ của họ như vậy có đúng không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 176 Bộ luật Dân sự quy định về mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản liền kề như sau:

“Điều 176. Mốc giới ngăn cách các bất động sản

1. Chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

2. Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của các chủ thể đó.

Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.

3. Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.

Trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình.

Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ cây được chia đều, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Việc sử dụng chung tường phải được thỏa thuận giữa hai bên. Khi nghĩ rằng sử dụng tường chung không có ảnh hưởng đến nhà bên cạnh là không đúng. Việc hàng xóm sử dụng tường nhà bạn tự xây dựng mà chưa có sự đồng ý là trái với quy định pháp luật. Khi chưa có sự thỏa thuận về việc sử dụng tường làm ranh giới chung, thì tường đó do nhà bạn xây dựng trên phần đất của mình, vẫn thuộc quyền sở hữu hợp pháp. Vậy nên khi hàng xóm có hành vi sử dụng bất hợp pháp thì bạn có thể tố cáo với cơ quan chức năng tại địa phương để được hỗ trợ. Trong trường hợp nếu việc sử dụng đó gây ảnh hưởng, thiệt hại cho nhà bạn thì bạn có quyền yêu cầu bồi thường về thiệt hại đó.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thua-ke-the-vi

Thừa kế thế vị

Câu hỏi: Ba tôi và ông tôi cùng mất trong vụ tai nạn xe hơi. …

Chat Zalo: 0904340664