Untitled 2

Ba dịch vụ được lập website thương mại điện tử

Ngày 20/06/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định về thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử (TMĐT), áp dụng cho thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website TMĐT bán hàng, cung cấp dịch vụ TMĐT hoặc đánh giá tín nhiệm website TMĐT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013 và thay thế Thông tư số 46/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010.

Tại Thông tư này, Bộ Công Thương quy định rõ đối tượng đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT phải là thương nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp và có website TMĐT cung cấp ít nhất 01 trong 03 dịch vụ sau: Dịch vụ sàn giao dịch TMĐT; dịch vụ khuyến mại trực tuyến; dịch vụ đấu giá trực tuyến.

Về hồ sơ đăng ký, ngoài Đơn đăng ký theo mẫu, thương nhân hoặc tổ chức đó còn phải bổ sung Đề án cung cấp dịch vụ, Quy chế quản lý hoạt động của website và mẫu hợp đồng dịch vụ giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ TMĐT với thương nhân, tổ chức tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT được thực hiện trực tuyến trên Cổng Thông tin Quản lý hoạt động TMĐT tại địa chỉ www.online.gov.vn.

Bên cạnh đó, Bộ cũng chỉ rõ, các website cung cấp dịch vụ TMĐT sẽ bị chấm dứt đăng ký nếu quá 30 ngày mà website không hoạt động hoặc thương nhân, tổ chức không phản hồi thông tin khi được cơ quan quản lý Nhà nước yêu cầu; bị hủy bỏ đăng ký nếu thương nhân, tổ chức chủ quản thực hiện hành vi bị cấm trong hoạt động TMĐT hoặc không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định…

Nguồn: www.vnpost.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng kí hoạt động khuyến mại

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty bán sản phẩm công nghệ Hiện tôi …

Chat Zalo: 0904340664