Untitled 2
Luat su sang che SBLaw

Luật sư sáng chế

Luật sư sáng chế của SBLaw sẽ tư vấn và cung cấp cho doanh nghiệp, nhà sáng chế dịch vụ sở hữu trí tuệ liên quan đến Sáng chế/Giải pháp hữu ích sau:

  • Tư vấn về khả năng đăng ký và bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam;
  • Nghiên cứu để hiểu được giải pháp kỹ thuật, từ đó tiến hành tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam và nước ngoài;

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW về vấn đề bảo hộ sáng chế tại Việt Nam trên truyền hình Netviet:

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664