Untitled 2

Bãi bỏ quy định chính sách tài chính với Khu kinh tế cửa khẩu

Ngày 16/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu.

Các chính sách ưu đãi đối với Khu kinh tế cửa khẩu tại Quyết định 72/2013/QĐ-TTg bao gồm: Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho người trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu; Không áp dụng thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào, tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu, …

Các dự án đầu tư đang được hưởng chính sách ưu đãi ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, … hoặc đang được hưởng mức ưu đãi tại Quyết định 72/2013/QĐ-TTg vẫn được tiếp tục thực hiện các ưu đãi đó cho thời gian còn lại của dự án.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664