Báo giá giải thể doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh.

0
48

SBLAW tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh với mức phí là 4,000,000 VNĐ (chưa bao gồm 10% VAT).

1.Phạm vi công việc SBLAW sẽ thực hiện bao gồm:

– Thực hiện thủ tục tại Sở Kế hoạch đầu tư TP. HCM cho đến khi hoàn tất thủ tục giải thể;

– Thực hiện thủ tục trả con dấu công ty tại Công an TP. HCM;

2. Phạm vi công việc mà Quý Công ty cần thực hiện bao gồm:

– Thực hiện thủ tục quyết toán thuế, đóng mã số thuế tại Chi cục thuế Quận Phú Nhuận;

– Thực hiện việc quyết toán các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu có), giải quyết các quyền lợi của Người lao động trong công ty;

– Giải quyết các khoản nợ còn tồn đọng; tiến hành thanh lý tài sản, thanh lý các hợp đồng đã ký kết giữa Công ty và đối tác.

– Và các công việc khác theo quy định của pháp luật. 

3. Hồ sơ cần chuẩn bị khi tiến hành giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể công ty (02 bản chính);

Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán (02 bản chính);

Danh sách người lao động được giải quyết quyền lợi (02 bản chính);

Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (01 bản chính, 02 bản sao y để lưu);

Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (02 bản chính);

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục tại Sở KHĐT (03 bản chính);

– Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục tại Công an (03 bản chính);

– Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (05 bản);

– Bản sao y Giấy chứng nhận mẫu dấu (05 bản);