Untitled 2
Nhãn hiệu Carey

Bảo hộ nhãn hiệu CAREZ tại Trung Quốc và Singapore

Luật sư SBLaw đã đại diện cho Lassen Innovar Pte Ltd (Singapore) đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Singapore.

Việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu cho doanh nghiệp nước ngoài khẳng định uy tín và kinh nghiệm của SBLaw trên thị trường quốc tế.

Nội dung đơn đăng ký như sau:

–       Chủ đơn: Lassen Innovar Pte Ltd (Singapore)

–       Quốc gia: Trung Quốc, Singapore

–       Nhóm: 8, 21

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu ở Myanmar

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SBLAW cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại …

Chat Zalo: 0904340664