Bảo vệ doanh nghiệp xuất khẩu trước những rủi ro về tài chính

0
83

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty luật SBLAW trả lời trên Thời báo tài chính với chủ đề:“Bảo vệ doanh nghiệp xuất khẩu trước những rủi ro về tài chính”.

Nguồn: vi.sblaw.vn