Có phải làm thủ tục chuyển quyền khi thành lập doanh nghiệp tư nhân không?

0
54

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Với những ưu điểm như thủ tục thành lập đơn giản, chi phí thấp, và dễ dàng quản lý, điều hành, việc góp vốn bằng nhà đất để thành lập doanh nghiệp tư nhân trở nên khá phổ biến. Để hiểu rõ hơn về những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục này, luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SBLaw, đã chia sẻ những thông tin cụ thể trong tiểu mục Q&A trên sóng truyền hình VTC1 như sau