Untitled 2

Bộ Luật tố tụng hình sự 2015

Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 được Quốc hội kí thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 gồm 35 chương, 510 điều, chia làm 9 phần.

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy quy định trình tự, thủ tục giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức và cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Về nội dung cơ bản, Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 có một số điểm mới so với Bộ luật tố tụng hình sự 2003 như vấn đề về quyền bào chữa, vấn đề về chứng cứ…

Về kết cấu, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có thêm một phần so với Bộ luật tố tụng hình sự 2003 do điều khoản thi hành được tách ra. 8 phần còn lại tương tự kết cấu của Bộ luật tố tụng hình sự 2003, bao gồm những quy định chung; Khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định việc truy tố; Xét xử sơ thẩm; Thi hành bản án và quyết định của tòa án; Xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật; Hợp tác quốc tế.

Hiện nay Bộ luật tố tụng hình sự 2015 vẫn chưa có hiệu lực thi hành. Bộ luật tố tụng hình sự 2003 vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Download Bộ luật tố tụng hình sự 2015 tại đây: luat-to-tung-hinh-su-so-101-2015-qh13

Xem thêm quy định về huy động vốn trong dự án bất động sản:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án

Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định thời …

Chat Zalo: 0904340664