Untitled 2
boi-thuong-thu-hoi-dat

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Câu hỏi: Hiện tại tôi có 200m2 đất nông nghiệp. Tôi đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1990. Tuy nhiên hiện nay Nhà nước đang muốn thu hồi đất để xây dựng thao trường cho lực lượng Quân đội. Vậy tôi có được bồi thường về việc nhà nước thu hồi đất hay không và bồi thường như thế nào? Tôi xin cảm ơn .

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 • Về việc có được Nhà nước bồi thường hay không?

Căn cứ theo Điều 61 Luật Đất đai 2013 thì Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong các trường hợp sau đây:

[…] 8. Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân;[…]”

            Cũng tại Luật Đất đai 2013, Điều 74 đã quy định về “Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất” như sau:

“1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

 1. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.” …

            Người có đất bị Nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh sẽ được bồi thường khi đáp ứng những điều kiện sau theo quy định tại Điều 75:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

            Bạn đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1990, vì vậy đối với việc Nhà nước thu hồi đất vì mục đích an ninh, quốc phòng, bạn sẽ được bồi thường.

 • Về việc được bồi thường như thế nào?

            Điều 77 Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau:

“Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:
 2. a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;
 3. b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;”

Ngoài ra, Điều 83 còn quy định về việc Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

“1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

 1. a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;
 2. b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.
 3. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:
 4. a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;
 5. b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

Như vậy, với 200m2 đất nông nghiệp của bạn, khi Nhà nước thu hồi vì mục đích an ninh, quốc phòng, bạn sẽ được bồi thường về đất (có thể là giao đất có cùng mục đích sử dụng với đất được thu hồi; hoặc bằng tiền theo giá đất cụ thể). Ngoài ra bạn cũng được Nhà nước sử dụng một số biện pháp hỗ trợ để ổn định và tái định cư sau khi bị thu hồi đất.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xây nhà trên đất vườn có bị phạt không?

Câu hỏi: Bố mẹ tôi được thừa kế của ông bà nội 1 mảnh đất …

Chat Zalo: 0904340664