Untitled 2

Các chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Chủ nợ

2. Người lao động

3. Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước

4. Cổ đông công ty cổ phần

5. Thành viên hợp danh

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật phá sản năm 2014, hành lang pháp lý cho doanh nghiệp rút khỏi thị trường một cách có trật tự

Trong chương trình luật sư doanh nghiệp phát sóng vào tuần 3 tháng 12 năm …

Chat Zalo: 0904340664