Untitled 2
các tổ chức tín dụng.

Các hình thức của các tổ chức tín dụng.

Q: Việt Nam hiện nay có những loại hình tổ chức tín dụng nào?

A: Theo quy định tại Điều 6, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 thì hình thức các tổ chức tín dụng bao gồm:

(i) Ngân hàng thương mại;

(ii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thành lập dưới dạng công ty TNHH hoặc công ty cổ phần;

(iii) Ngân hàng hợp tác xã hoặc quỹ tín dụng nhân dân được tổ chức dưới dạng hợp tác xã

(iv) Tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới dạng công ty TNHH (như công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính…)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Phát hành trái phiếu có phải là giải pháp tăng vốn hiệu quả cho Ngân hàng hay không-sblaw

Phát hành trái phiếu có phải là giải pháp tăng vốn hiệu quả cho Ngân hàng hay không?

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã …

Chat Zalo: 0904340664