Untitled 2

Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh

Theo Điều 6 luật  Kinh doanh bất động sản ngày 26 tháng 6 năm 2006 có quy định các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh bao gồm các loại như sau:

–        Các loại nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

–        Quyền sử dụng đất được tham gia thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai;

–         Các loại bất động sản khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế – xã hội, thị trường bất động sản và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, Chính phủ quy định cụ thể danh mục các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664