Home / tư vấn luật của SBLAW / Tư vấn luật đất đai / Các trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
images1629660lamthutucxincapsodobihangxomkhieunaiphailamsao-fee66_TUZG_thumb

Các trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Tôi là Mai Phong, ở Hà Nội. Quý Công ty cho tôi hỏi: trường hợp đăng ký biến động nào được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì các trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

– Hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới; tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật;

– Chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

– Người thuê, thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

– Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng một phần diện tích đất, tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận đã cấp dưới các hình thức quy định tại Điểm a Khoản này;

– Thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng hoặc của nhóm người cùng sở hữu, sử dụng;

– Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận;

– Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính;

– Giấy chứng nhận đã cấp bị hư hỏng hoặc bị mất;

– Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi;

– Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các điểm a, b, e, g, h, l, m, n và r Khoản 1 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận.

Tin nổi bật

dang-ky-bien-dong-dat-dai-trong-truong-hop-co-thay-doi-ve-dien-tich-thua-dat--35288

Đăng ký biến động khi chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê đất với nhà nước là 50 năm. …

Chat Zalo: 0904340664