Untitled 2
nhà máy

Các trường hợp được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời và chính thức

Ngày 29/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại. Theo đó, quy định các trường hợp được xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời, biện pháp phòng vệ thương mại chính thức:

– Hàng hóa trong nước không sản xuất được;

– Hàng hóa có đặc điểm khác biệt với hàng hóa sản xuất trong nước mà hàng hóa sản xuất trong nước đó không thể thay thế được;

– Hàng hóa là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước;

– Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không được bán trên thị trường trong nước trong cùng điều kiện thông thường;

– Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước;

– Hàng hóa nhập khẩu nằm trong tổng lượng đề nghị miễn trừ vừa nên trên phục vụ mục đích nghiên cứu, phát triển và các mục đích phi thương mại khác.

Như vậy, Thông tư này bổ sung thêm 2 trường hợp “hàng hóa trong nước không sản xuất được” và “Hàng hóa nhập khẩu nằm trong tổng lượng đề nghị miễn trừ vừa nên trên phục vụ mục đích nghiên cứu, phát triển và các mục đích phi thương mại khác” so với quy định hiện hành.

Thông tư số 37/2019/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng kí hoạt động khuyến mại

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty bán sản phẩm công nghệ Hiện tôi …

Chat Zalo: 0904340664