Cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu

0
42

Luật sư Nguyễn Thanh Hà trao đổi về Cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu trên truyền hình nhân dân, mời Quý vị xem nội dung tại đây.