Untitled 2
Hợp tác

Cấp giấy phép lao động cho vị trí quản lý

SBLAW giới thiệu về điều kiện và thủ tục cấp giấy phép lao động dưới đây để doanh nghiệp tham khảo khi tiến hành nộp hồ sơ:
1. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài bao gồm 02 bước:
– Bước 1: Xin chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài. Thời gian cấp phép là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
– Bước 2: Xin cấp giấy phép lao động. Thời gian cấp phép là 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
2. Các giấy tờ người lao động nước ngoài cần chuẩn bị để xin cấp giấy phép lao động với vị trí nhà quản lý gồm:

Tài liệu người lao động cần chuẩn bị xin cấp giấy phép lao động

TT Tên tài liệu/Name of document Tiêu chuẩn/Qualification
1. Giấy khám sức khỏe còn thời hạn 6 tháng tính đến đến ngày nộp hồ sơ.

Health certificate having validity within 06 months from the date of submission of the dossier.

Lưu ý/Note:

–       Nếu người lao động đã tạm trú ở Việt Nam từ 180 ngày trở lên thì có thể sử dụng Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Việt Nam cấp.

–       If employee was resided in Vietnam from 180 days upwards, you can submit Health certificate issued by the Vietnam hospital.

–       Nếu người lao động không tạm trú ở Việt Nam thì phải nộp giấy khám sức khỏe do bệnh viện nước ngoài cấp

If employee does not reside in Vietnam, you should be submited Health certificate issued by the Vietnam in your home country.

–      Nếu là giấy khám sức khỏe do nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp lãnh sự ở Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại của người lao động.

Legalized copy by Vietnam Embassy located employee’s home country if it is issued by oversea.

–      Nếu là giấy pháp sức khỏe do Việt Nam cấp, sẽ nộp bản gốc.

Original copy if it is issued by Vietnam

2. Lý lịch tư pháp có hiệu lực 6 tháng cho đến ngày nộp hồ sơ.

Clean criminal record having validity within 06 months from the date of submission of the dossier

Lưu ý/Note:

–       Nếu người lao động đã tạm trú ở Việt Nam từ 180 ngày trở lên thì có thể sử dụng Lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

If employee was resided in Vietnam from 180 days upwards, you can submit  Clean criminal record issued by the Vietnam.

–       Nếu người lao động không tạm trú ở Việt Nam thì phải nộp giấy khám sức khỏe do bệnh viện nước ngoài cấp

If employee does not reside in Vietnam, you should be submited Clean criminal record  issued by the your home country.

–      Nếu là lý tư pháp do nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp lãnh sự ở Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại của người lao động.

Legalized copy by Vietnam Embassy located employee’s home country if it is issued by oversea.

–      Nếu là lý lý tư pháp do Việt Nam cấp, sẽ nộp bản gốc.

Original copy if it is issued by Vietnam

3. Bằng cấp đại học hoặc cao đẳng của người lao động

Degree  (University or higher)

Phải được hợp pháp lãnh sự ở Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại của người lao động

Legalized copy by Vietnam Embassy located employee’s home country

4. Giấy xác nhận người lao động là nhà quản lý của doanh nghiệp tại nước ngoài

Management Certificate issued by a foreign company

Lưu ý:Giấy xác nhận nên thể hiện người lao động có kinh nghiệm quản lý từ 03 năm trở lên.

Note: The Certificate should be mentioned the working time of employees as manager from 3 years or more.

Phải được hợp pháp lãnh sự ở Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại của người lao động

Legalized copy by Vietnam Embassy located employee’s home country

5. Hộ chiếu của người lao động

Passport of employees

Bản sao công chứng

Notarized copy

6. 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)

02 colour photos (size 4cm x 6cm, bareheaded, frontal view, without glasses, and on a white background) taken within the last six (6) months.

Bản gốc

Original copy

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nghỉ việc khi chưa làm hợp đồng lao động bằng văn bản ?

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang làm việc cho 1 công ty xây dựng. Chỗ người …

Chat Zalo: 0904340664