Untitled 2
chuong-trinh-ke-hoach-phat-trien-nha-o

Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết về những chương trình, kế hoạch đối với việc phát triển nhà ở của địa phương trong luật nhà ở mới?

Luật sư trả lời: Nhà ở là một nơi không thể thiếu của mỗi con người. Chính vì vậy, việc hoạch định để phát triển nó là một vấn đề càn thiết và cần phải có những kế hoạch, những chương trình phát triển cụ thể.

Luật nhà ở 2014 đã quy định cụ thể về những chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương như sau:

Tại điều 15 luật này quy định:

– Trên cơ sở Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn của địa phương đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng chương trình phát triển nhà ở của địa phương bao gồm cả tại đô thị và nông thôn cho từng giai đoạn 05 năm và 10 năm hoặc dài hơn để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi phê duyệt theo quy định tại Điều 169 của Luật này.

– Trên cơ sở chương trình phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hằng năm và 05 năm trên địa bàn bao gồm kế hoạch phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, trong đó phải xác định rõ kế hoạch phát triển nhà ở xã hội để cho thuê.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664