Có chính sách cho người hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ

0
608

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch công ty luật TNHH SB Law đã trả lời câu hỏi của độc giả liên quan đến chính sách cho người hỗ trợ cảnh sát biển làm nhiệm vụ theo pháp luật Việt Nam. SB Law trân trọng gửi đến độc giả toàn văn câu trả lời dưới đây:

Bạn đọc hỏi: Trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 có quy định về việc các Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ có những chế độ chính sách rất cụ thể, được luật ghi nhận. Vậy chế độ, chính sách này được hiểu như thế nào?

Luật sư trả lời: Các chế độ, chính sách quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam được quy định cụ thể tại Điều 6 Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Cụ thể:

– Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam có trách nhiệm tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

– Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện quyết định huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự của cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam được Nhà nước bảo vệ và giữ bí mật khi có yêu cầu; có thành tích thì được khen thưởng; bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù; bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm thì được khôi phục; người bị thương tích, tổn hại về sức khoẻ, tính mạng thì bản thân hoặc gia đình được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tổ chức, cá nhân, cơ quan tham gia phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển. Trong đó, lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Cảnh sát biển nói riêng là nòng cốt.

Độc giả có thể xem thêm tại: https://thoidai.com.vn/co-chinh-sach-cho-nguoi-ho-tro-canh-sat-bien-viet-nam-lam-nhiem-vu-147221.html