Untitled 2

Có được phép xây dựng thi công công trình với tư cách cá nhân hành nghề không?

Câu hỏi: Tôi là Vĩnh, ở Hà Nội. Tôi là kĩ sư xây dựng, không có công ty riêng và có một đội thi công lành nghề. Hiện tại có một khách hàng muốn giao cho tôi thi công một công trình khoảng 8 tầng có giá trị 5 tỷ. Tôi muốn tự mình đứng ra thi công và không cần nhờ công ty đứng tên có được không? Việc này có phù hợp với pháp luật không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng căn cứ theo Khoản 1 Điều 138 Luật Xây dựng năm 2014. 

Bạn được một khách hàng giao cho thi công một công trình 8 tầng với giá trị 5 tỷ thì bạn và khách hàng phải tiến hành ký hợp đồng xây dựng. Việc thi công công trình của cá nhân bạn cần được đảm bảo nguyên tắc được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 37/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, cụ thể:

“Điều 4. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

Về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng phải phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng bên nhận thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh phải phù hợp với năng lực hoạt động của từng thành viên trong liên danh. Đối với nhà thầu chính nước ngoài, phải có cam kết thuê thầu phụ trong nước thực hiện các công việc của hợp đồng dự kiến giao thầu phụ khi các nhà thầu trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói thầu …”.

Điều kiện cá nhân để bạn hành nghề độc lập được quy định tại Điều 158 Luật Xây dựng năm 2014. Theo đó, bạn phải đăng ký hoạt động các lĩnh vực phù hợp với nội dung ngành nghề và có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện, cụ thể:

“Điều 158. Điều kiện để cá nhân hành nghề độc lập.

Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình, định giá xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có đăng ký hoạt động các lĩnh vực phù hợp với nội dung hành nghề;

2. Có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện”.

Tuy nhiên, việc xây dựng thi công công trình không phải là công việc có thể được hành nghề một cách độc lập mà bạn phải tham gia vào một tổ chức hoạt động thi công xây dựng công trình thay vì hoạt động với tư cách cá nhân hành nghề. Tổ chức hoạt động thi công xây dựng công trình đó phải đảm bảo được những yêu cầu nhất định được quy định tại Điều 157 Luật xây dựng năm 2014, cụ thể:

“Điều 157. Điều kiện của tổ chức thi công xây dựng công trình

1. Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng.

2. Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chứng chỉ hành nghề phù hợp.

3. Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình”.

Quan trọng nhất là bạn phải xác định được cụ thể về tính chất và quy mô công trình mà bạn được mời tham gia thi công xây dựng để xác định được điều kiện được điều kiện của tổ chức thi công xây dựng để ký hợp đồng xây dựng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thực trạng xây dựng sai phép ở Hà Nội

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã …

Chat Zalo: 0904340664