Untitled 2
Cơ quan nhận đơn đăng kí nhãn hiệu

Cơ quan nhận đơn đăng kí nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu  được nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa  học và Công nghệ hoặc thông qua các luật sư và đại diện sở hữu công nghiệp.

Vì đây là lĩnh vực phức tạp đòi hỏi phải có kinh nghiệm, người nộp đơn nên tiến hành nộp qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp để đảm bảo đơn đăng kí được cấp văn bằng bảo hộ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cơ hội phát triển mới cho sản phẩm gà Thanh Chương

Sản phẩm gà Thanh Chương (Nghệ An) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ …

Chat Zalo: 0904340664