Untitled 2
cảnh báo hoạt động phòng vệ thương mại
cảnh báo hoạt động phòng vệ thương mại

Công ty TNHH một thành viên có cần làm “Sổ thành viên” và “thông báo góp vốn” không?

Câu hỏi: Công ty TNHH một thành viên có cần làm “Sổ thành viên” và “thông báo góp vốn” đến Sở Kế hoạch đầu tư không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 76 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 76. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

  1. Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điềulệ công ty.
  2. Tuân thủ Điều lệ công ty.
  3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
  4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trongviệc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.
  5. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
  6. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
  7. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Căn cứ quy định trên, công ty TNHH một thành viên không cần đăng ký Sổ thành viên và thông báo góp vốn đến Sở Kế hoạch đầu tư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664