Untitled 2

Đặc điểm của nhãn hiệu tập thể

+ Nhãn hiệu tập thể  thường là của một hiệp hội hoặc một tập thể trong đó các thành viên sử dụng nhãn hiệu chung nhằm quảng bá sản phẩm của họ trên thị trường.

+ Các quy định chung được thiết lập gồm một hệ thống các tiêu chuẩn nhất định như : tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và hình thức vv…nếu đạt được những tiêu chuẩn đó thì các thành viên sẽ được sử dụng nhãn hiệu gắn lên sản phẩm để đưa ra thị trường.

+ Chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể có trách nhiệm đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu nhất định của các thành viên đã có trong quy chế trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể.

+ Được sử dụng nhằm khuếch trương sản phẩm của một vùng nhất định mà sản phẩm mang đặc trưng của vùng đó.

+ Nhãn hiệu tập thể cũng có thể được sử dụng cùng với các nhãn hiệu riêng của người sản xuất hàng hóa nhất định.

+ Việc chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể có những điểm lưu ý là quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tập thể không được cấp giấy chứng nhận cho tổ chức hoặc cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó (Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 14 tháng 02 năm 2007, quy định hướng dẫn thực hiện Nghị định 103, có hiệu lực từ tháng 03 năm 2007)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

business-people-working-together-istock

Thời gian thử việc có được hưởng tiền bảo hiểm trả cùng lương không?

Câu hỏi: Thời gian làm thử việc không phải đóng bảo hiểm xã hội thì …

Chat Zalo: 0904340664