Untitled 2
Đăng ký bản quyền tác phẩm viết
Đăng ký bản quyền tác phẩm viết

Đăng ký bản quyền tác phẩm viết

SBLaw gửi tới Quý khách hàng và độc giả tài liệu hướng dẫn thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm viết như sau:

I. ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

1. Công việc thực hiện

SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý cơ quan dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm viết của Quý cơ quan tại Cục Bản Quyền Tác Giả.

Các công việc của luật sư bao gồm:

–  Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả;

–  Nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả;

– Thay mặt Quý cơ quan tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Quý cơ quan được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả;

Thời hạn để Quý cơ quan được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là từ 10 đến 15 ngày làm việc kể từ ngày SBLaw nộp hồ sơ hợp lệ;

2. Chi  phí thực hiện công việc:

Phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả được tính dựa trên số lượng tác phẩm đăng ký. Cụ thể như sau:

Công việc thực hiện

Phí (VND)

Phí nhà nước

Phí dịch vụ

– Phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 01 tác phẩm viết tại Cục Bản quyền tác giả

110.000

2.890.000

Tổng

3.000.000

Ghi chú:

Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, không bao gồm 5% VAT.

3. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn 

Nếu Quý cơ quan thực sự quan tâm và có nhu cầu được hỗ trợ dịch vụ đăng ký Bản quyền tác giả, Quý cơ quan vui lòng chuẩn bị và cung cấp cho SBLaw các tài liệu sau đây để chúng tôi lập thành bộ hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả:

a. Giấy Ủy quyền (theo mẫu của SBLaw soạn thảo);

b.Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu (trong trường hợp Tác giả đồng thời là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đứng tên chủ sở hữu tác phẩm) theo mẫu của S&B Law soạn thảo);

c. Quyết định giao nhiệm vụ (Trong trường hợp chủ sở hữu là Quý cơ quan);

d. 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu tác phẩm;

e.02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả (hoặc các đồng tác giả);

f. 02 quyển in tác phẩm cần đăng ký có dấu giáp lai của Quý cơ quan;

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Phạm Duy Khương làm diễn giả buổi hội thảo về bản quyền

Ngày 14/12/2016, Đại học ngoại thương Hà Nội cùng với Câu Lạc Bộ Doanh Nhân …

Chat Zalo: 0904340664