Untitled 2
Nhãn Hiệu PETAL FRESH

Đăng ký Nhãn Hiệu PETAL FRESH tại Indonesia và Malaysia

SBLaw đã hỗ trợ cho Bio Creative Enterprises Inc, một công ty nước ngoài đăng ký nhãn hiệu tại 2 quốc gia Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia.

Nội dung đơn tại Indonesia như sau:

–       Số đơn: D002013012046

–       Ngày nộp đơn: 18/03/2013

–       Chủ đơn: Bio Creative Enterprises Inc

–       Quốc gia: Indonesia

–       Tình trạng: Đang thẩm định

–       Nhóm: 03

–       Nhãn hiệu: PETAL FRESH

 Nội dung đơn tại Malaysia như sau

 –       Chủ đơn: Bio Creative Enterprises Inc

–       Quốc gia: Malaysia

–       Tình trạng: Đang thẩm định

–       Nhóm: 03

–       Nhãn hiệu: PETAL FRESH

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu ở Myanmar

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SBLAW cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại …

Chat Zalo: 0904340664