Untitled 2

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc, Mỹ và Đài Loan.

1.Nhãn hiệu dự định đăng ký

Trong trường hợp khách hàng muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm và dịch vụ tại các nước Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan, chúng tôi tư vấn như sau:

1.1             Phương thức đăng ký

a)    Đăng ký theo Hệ thống Madrid

Với các nước Mỹ và Trung Quốc, Quý Công ty nên lựa chọn phương thức nộp đơn quốc tế theo Nghị định thư Madrid[1].

Lợi ích của việc đăng ký theo hệ thống Madrid là Người Nộp Đơn chỉ cần nộp một đơn duy nhất để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình tại nhiều nước khác nhau, giúp tiết kiệm được chi phí cũng như rút ngắn được thời gian đăng ký (không chênh nhau nhiều so với nộp đơn trực tiếp).

Để Quý công ty có thêm thông tin, thời hạn thẩm định nhãn hiệu theo Đơn quốc tế Madrid là 21 tháng kể từ ngày nộp đơn hợp lệ với điều kiện đơn không bị phản đối bởi bên thứ ba hoặc bị từ chối bảo hộ trong thời gian thẩm định.

Trong trường hợp Đơn có thiếu sót, từ chối thì thời gian này có thể bị kéo dài thêm phụ thuộc vào qui định của từng nước đăng ký.

Đăng ký quốc tế có hiệu lực trong vòng 10 năm tính từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần thêm 10 năm.

b)    Nộp đơn trực tiếp tại các nước Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan

Đối với Đài Loan, vùng lãnh thổ này không phải là thành viên hệ thống Madrid, lựa chọn duy nhất là Quý Công ty sẽ nộp đơn trực tiếp tại nước sở tại.

Riêng đối với Mỹ và Trung Quốc, Quý Công ty cũng có thể  lựa chọn nộp đơn trực tiếp.

2.     Thời gian đăng ký

Thời gian thực hiện

Tra cứu

Đăng ký

Mỹ

05-07 ngày làm việc

                      10-15 tháng
Trung Quốc

05-07 ngày làm việc

18-22 tháng

Đài Loan

05-07 ngày làm việc

18-21 tháng

3.     Qui trình đăng ký nhãn hiệu

 Tại hầu hết các nước chỉ định, qui trình đăng ký nhãn hiệu đều phải trải qua các giai đoạn (i) thẩm định hình thức Đơn, (ii) thẩm định nội dung đơn (xem nhãn hiệu có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo luật định hay không) và (iii) công bố đơn trên công báo sở hữu công nghiệp và (iv) cấp bằng.

4.     Tài liệu nộp đơn

Mẫu nhãn hiệu

Giấy ủy quyền

Danh mục sản phẩm dịch vụ xin đăng ký[1] Quý công ty lưu ý để nộp đơn đăng ký theo Nghị định thư Madrid thì điều kiện tiên quyết là đơn đăng ký nhãn hiệu này đã được nộp tại Việt Nam

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu ở Myanmar

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SBLAW cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại …

Chat Zalo: 0904340664