Untitled 2

Đăng ký quyền tác giả cho kịch bản chương trình phát sóng

Trong trường hợp Quý công ty đang có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn và hộ trợ thủ đăng ký bản quyền tác giả cho kịch bản chương trình phát sóng tại Cục bản quyền tác giả, SBLAW xin được tư vấn sơ bộ thủ tục đăng ký cũng như chi phí cho công việc này, như sau:

I. ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ TẠI CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ.

SB Law có chức năng và sẵn sang cung cấp cho Quý công ty dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho kịch bản chương trình phát sóng của Quý công ty tại Cục Bản Quyền Tác Giả, bao gồm các công việc cụ thể sau đây:

– Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả cho kịch bản chương trình phát sóng của Quý Công ty tại Cục Bản Quyền Tác Giả.

– Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả.

– Thay mặt Quý công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Quý công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để Quý công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là 15 -20 ngày làm việc kể từ ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ được nộp tại Cục Bản Quyền Tác Giả.

II. Yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu.

Nếu Quý công ty thực sự quan tâm và mong muốn được hỗ trợ thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho kịch bản chương trình phát sóng Quý công ty vui lòng chuẩn bị và cung cấp cho SBLaw các tài liệu sau đây để chúng tôi lập thành bộ hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả:

1. 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả (bản sao có công chứng).

2. 02 kịch bản của chương trình phát sóng (có đóng dấu giáp lai)

3. Hợp đồng Ủy quyền theo mẫu của SBLaw soạn thảo. Quý công ty ký, đóng

dấu và chuyển lại cho SBLaw 02 bản;

4. Giấy cam đoan theo mẫu của SBLaw soạn thảo. Quý Quý công ty ký, đóng dấu

và chuyển lại cho SBLaw 02 bản;

5. Quyết định giao nhiệm vụ theo mẫu của SBLaw soạn thảo. Quý Quý công ty

ký, đóng dấu và chuyển lại cho SBLaw 02 bản

6. Bản sao đăng ký kinh doanh của Quý công ty: 02 bản sao có công chứng

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Phạm Duy Khương làm diễn giả buổi hội thảo về bản quyền

Ngày 14/12/2016, Đại học ngoại thương Hà Nội cùng với Câu Lạc Bộ Doanh Nhân …

Chat Zalo: 0904340664