Untitled 2

Đấu thầu hạn chế 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ thì có cần phê duyệt danh sách ngắn không?

Câu hỏi:

Cho mình hỏi: Đấu thầu hạn chế 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ thì có phải phê duyệt danh sách ngắn trước phê duyệt hồ sơ mời thầu hay không?

Luật sư trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Điều 11 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Lập hồ sơ mời thầu;

b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Mời thầu;

b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

c) Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

d) Mở thầu.

3. Đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm:

a) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;

b) Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;

c) Xếp hạng nhà thầu.

4. Thương thảo hợp đồng.

5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

6. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng”.

Điểm a Khoản 2 Điều 14 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

“2. Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu:

a) Hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi hoặc cho các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu”.

Đối với gói thầu hạn chế 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ chỉ áp dụng đối với những gói thầu quy mô nhỏ, có tính chất đơn giản. Theo quy định trên, đấu thầu hạn chế 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ thì không cần phê duyệt danh sách ngắn trước phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Các phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu-internet

Các phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

Câu hỏi: Công ty tôi đang tiến hành tham dự thầu một dự án. Tôi …

Chat Zalo: 0904340664