Dịch vụ hỗ trợ họp với đối tác

0
428

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp và đang trong quá trình mua lại một doanh nghiệp tại tỉnh Hà Nam (sau đây được gọi tắt là “Giao dịch”), chúng tôi cần luật sư đi cùng và hỗ trợ quá trình đàm phán, đề nghị SBLAW hỗ trợ và báo giá dịch vụ?

Luật sư trả lời: Tại đây, Công ty Luật TNHH S&B (sau đây được gọi tắt là SBLaw) khẳng định, chúng tôi có đầy đủ chức năng và khả năng để tham gia gói dịch vụ hỗ trợ đàm phán Giao dịch nêu trên cho Anh.

  1. Phạm vi công việc thực hiện:
  • Tư vấn các khía cạnh pháp luật liên quan đến Giao dịch cho Khách hàng trên cơ sở bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của Khách hàng trong quá trình tham gia Giao dịch;

–           Trả lời và giải trình các thắc mắc về các quy định pháp luật liên quan đến Giao dịch cho Khách hàng;

–           Soạn thảo biên bản nội dung cuộc họp, các văn bản thỏa thuận sơ bộ và rà soát, đánh giá pháp lý sơ bộ các văn bản pháp lý do phía Đối tác giao.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý:

  • SBLaw không chịu trách nhiệm tư vấn các khía cạnh thương mại hoặc tài chính của Giao dịch;
  • SBLaw được miễn toàn bộ các trách nhiệm pháp lý liên quan đến các thiệt hại phát sinh từ Giao dịch xuất phát từ những vấn đề nằm ngoài phạm vi tư vấn của S&B Law hoặc những vấn đề SBLaw bảo lưu ý kiến tư vấn;
  • SBLaw có quyền từ chối đưa ra ý kiến tư vấn tại chỗ trong trường hợp Luật sư được cử tham gia hỗ trợ xét thấy cần đến một khoảng thời gian hợp lý để nghiên cứu, rà soát cơ sở pháp lý và vấn đề cần tư vấn.
  • Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ cho toàn bộ công việc đã được Luật sư của SBLaw thực hiện, kể cả trong trường hợp Giao dịch không thực hiện thành công vì những lý do nằm ngoài phạm vi kiểm soát của SBLaw hoặc những vấn đề mà Luật sư SBLaw có trách nhiệm kiểm soát.
  1. Thời gian thực hiện:

Tùy thuộc vào thời gian làm việc thực tế

  1. Phí dịch vụ

Chi phí dịch vụ để S&B Law hoàn thành công việc nêu trên là 2.000.000 VNĐ/01 giờ làm việc (Hai triệu Việt Nam Đồng cho mỗi giờ làm việc thực tế).

Phí nêu trên chưa bao gồm 10% VAT.