Untitled 2

Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng độc quyền phân phối mỹ phẩm

Khi khách hàng có yêu cầu soạn thảo Hợp đồng độc quyền phân phối mỹ phẩm, SBLAW cung cấp dịch vụ pháp lý nêu trên với nội dung sau:
 
1.Phạm vi dịch vụ của luật sư:
Soạn hợp đồng độc quyền phân phối mỹ phẩm đứng từ góc độ của bên phân phối  để bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của khách hàng trên cơ sở cân đối và công bằng với bên cung cấp.
Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt.
2. Hiệu chỉnh, hoàn thiện bản dự thảo trong phạm vi 10 giờ đồng hồ tính từ bản dự thảo đầu tiên mà Luật sư đã dự thảo. Quá 10 giờ mà khách hàng vẫn yêu cầu hiệu chỉnh thì khách hàng thanh toán phí dịch vụ cho Luật sư theo giờ.
Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt.
Thời hạn thực hiện: 
Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ, Luật sư sẽ gửi cho khách hàng bản dự thảo đầu tiên.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664