Untitled 2

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng mô

Có hiệu lực từ ngày 15/09/2016, Nghị định 118/2016/NĐ-CP quy định ngân hàng mô chỉ được hoạt động sau khi có Giấy phép hoạt động ngân hàng mô do Bộ Y tế cấp.

Để được cấp Giấy phép hoạt động, ngân hàng mô phải có buồng kỹ thuật có diện tích tối thiểu 12m2 để tiếp nhận, xử lý, bảo quản và cung ứng mô; có phòng xét nghiệm với diện tích tối thiểu 12m2; khu vực hành chính tổng hợp, quản lý hồ sơ, tư vấn có diện tích tối thiểu là 12m2; riêng với ngân hàng mô thuộc cơ sở y tế, việc xét nghiệm có thể sử dụng chung với bộ phận xét nghiệm của cơ sở y tế.

Về nhân lực, người quản lý chuyên môn ngân hàng mô phải đủ điều kiện theo quy định hiện hành; đồng thời, phải có 01 bác sĩ hoặc cử nhân xét nghiệm có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; có 02 kỹ thuật viên y hoặc điều dưỡng tốt nghiệp trung cấp trở lên về chuyên ngành y, có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh và 01 nhân viên hành chính… Các ngân hàng mô đã được cấp phép hoạt động theo Nghị định 56/2008/NĐ-CP được tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30/06/2017; từ ngày 01/07/2017, phải đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

Theo Luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đăng ký ô tô phải mở tài khoản: Chưa khả thi

Trong bài “Đăng ký ô tô phải mở tài khoản: Chưa khả thi” đăng trên …

Chat Zalo: 0904340664