Untitled 2
nhà ở

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Câu hỏi: Tôi vừa mua một căn chung cư trong tòa nhà A đang xây dựng. Nay tôi muốn chuyển nhượng căn nhà đó cho em gái của mình. Luật sư cho tôi hỏi, tôi có thể thực hiện chuyển nhượng hay không?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản như sau:

Điều 10. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

  1. Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, bạn có quyền chuyển nhượng căn nhà bạn vừa mua cho em gái của bạn khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bạn chưa nộp cho nhà nước có thẩm quyền.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mua chung cư trả góp

Phần sở hữu chung và riêng của nhà chung cư

Câu hỏi: Nhà tôi ở chung cư, 3 hôm nay hàng xóm nhà tôi có …

Chat Zalo: 0904340664