Untitled 2

Điều kiện đầu tư kinh doanh một số lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Sau đây là một số nội dung chính của Nghị định nêu trên.

Nghị định này áp dụng cho các tổ chức kinh doanh các ngành nghề về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nghị định cũng sẽ phát sinh hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Những điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản đã được quy định chi tiết tại Nghị định.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước và khai thác khoản sản, ngoài việc phải đạt được các điều kiện để cấp giấy phép hành nghề, tổ chức kinh tế phải đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực, đội ngũ cán bộ chuyên môn, kỹ thuật, cá nhân tư vấn độc lập (nếu có) thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước, máy móc và thiết bị chuyên dùng.

Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ, chế tài để những tổ chức kinh tế có có thể kinh doanh lĩnh vực này. Ngoài ra, nếu kinh doanh vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm, tổ chức kinh tế còn phải đáp ứng thêm những điều kiện về đóng gói, bao bì, vật chứa, ghi nhãn và biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm; các phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm; người điều khiển phương tiện vận chuyển và người áp tải hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm.

Để tìm hiểu chi tiết Nghị định số 60/2016/NĐ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau: 60_2016_ND-CP

Mời Quý vị xem thêm tư vấn của Luật sư SBLaw về vấn đề cập nhật thông tin chi nhánh trên giấy phép đăng ký kinh doanh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664