Untitled 2

Mục đích, điều kiện để đăng ký nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu tập thể có những đặc diểm riêng như trên đã nêu thường là của một hiệp hội hoặc một tập thể trong đó các thành viên sử dụng nhãn hiệu chung nhằm quảng bá sản phẩm của họ trên thị trường.

Vậy mục đích chính khi đăng ký nhãn hiệu tập thể là để bảo vệ lợi ích cho một nhóm các thành viên, một nhóm thành viên sử dụng để quảng bá sản phẩm của mình trên thị trường, bên cạnh đó nhằm tạo ra sự khác biệt và cảm nhận riêng của khác hàng khi thấy sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể đó nhằm tiếp thị chung các sản phẩm của nhóm thành viên. Do đó nhãn hiệu tập thể phát huy vai trò là giúp cho các thành viên vượt qua những thử thách khó khăn khi cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập hơn với vai trò của một nhãn hiệu đơn lẻ vì quy mô nhỏ riêng lẻ của các thành viên. Vậy điều kiện để đăng ký nhãn hiệu tập thể là gì?

+ Thứ nhất là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái,  từ ngữ hình ảnh, hình vẽ, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

+ Thứ hai có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu khác.

Bên cạnh đó còn có những điều kiện riêng trong đăng ký nhãn hiệu tập thể

+ Thứ nhất phải có chủ thể đứng ra làm chủ đơn và quản lý nhãn hiệu.

+ Thứ hai là các sản phẩm phải có những đặc trưng riêng của những người sản xuất ở một vùng nhất định có liên quan đến các điều kiện lịch sử, văn hóa, xã hội của vùng. Một nhãn hiệu tập thể phải thể hiện được những đặc trưng đó. Nói chung nhãn hiệu tập thể phải mang đặc trưng sản phẩm của các thành viên trong nhãn hiệu đó.

+ Thứ ba sản phẩm dưới hình thức nhãn hiệu tập thể thì sản phẩm phải có thị trường, có tiềm năng phát triển, có nhiều nhà sản xuất, kinh doanh cùng trong một khu vực địa lý với chất lượng, mẫu mã khác nhau và chưa được kiểm soát.

+ Thứ tư các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm phải nhận thức được sự cần thiết trong việc bảo vệ nhãn hiệu, bảo vệ lợi ích của chính mình đó là uy tín, chất lượng sản phẩm của các thành viên. Từ đó tự nguyện tham gia cùng xây dựng nhãn hiệu chung cho sản phẩm.

+ Thứ năm là các sản phẩm nhãn hiệu tập thể phải đáp ứng được những yêu cầu về chất lượng, mang đặc thù chung của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cơ hội phát triển mới cho sản phẩm gà Thanh Chương

Sản phẩm gà Thanh Chương (Nghệ An) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ …

Chat Zalo: 0904340664