Untitled 2

Điều kiện đối với hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu

Trưng bày, giới thiệu dịch vụ hàng hóa là quyền của mỗi Công ty đối với sản phẩm của mình, tuy nhiên, hàng hóa dịch vụ có thể được đưa ra trưng bày khi đáp ứng các điều kiện sau:

 Điều kiện đối với hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu:

  • Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường.
  • Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá.

Đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu ngoài những điều kiện ở trên còn phải:

  • Là hàng hoá được phép nhập khẩu vào Việt Nam.
  • Hàng hoá tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu phải tái xuất khẩu sau khi kết thúc việc trưng bày, giới thiệu nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày tạm nhập khẩu; nếu quá thời hạn trên thì phải làm thủ tục gia hạn tại hải quan nơi tạm nhập khẩu.
  • Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu nếu tiêu thụ tại Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng kí hoạt động khuyến mại

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty bán sản phẩm công nghệ Hiện tôi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664