Untitled 2

điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ sản xuất tiền chất thuốc nổ?

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ sản xuất tiền chất thuốc nổ?
Luật sư trả lời:Đối với dịch vụ sản xuất tiền chất thuốc nổ nhà đầu tư cần lưu ý những điều kiện sau:
Điều kiện đối với sản xuất tiền chất thuốc nổ
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ
1.2. Việc sản xuất, bảo quản, vận chuyển tiền chất thuốc nổ phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh, trật tự theo quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp và đảm bảo các yêu cầu an toàn theo quy định pháp luật về hoá chất nguy hiểm.
1.3. Nếu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng phải có văn bản đề nghị của Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quản lý VLNCN
1.4. Quyết định thành lập doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền. Danh sách, địa chỉ các tổ chức trực thuộc (Xí nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng đại diện…);
1.5. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất VLNCN, tiền chất thuốc nổ theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;
1.6. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với cơ sở sản xuất VLNCN, tiền chất thuốc nổ;
1.7. Tài liệu kỹ thuật
Tài liệu chứng minh việc đảm bảo các điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ của doanh nghiệp gồm có:
Tài liệu về điều kiện kỹ thuật
1.7.1 Thiết kế mặt bằng dây chuyền sản xuất tiền chất thuốc nổ;
1.7.2 Sơ đồ công nghệ bao gồm cả hệ thống phụ trợ kèm theo quy trình công nghệ sản xuất;
1.7.3 Sơ đồ hệ thống điện động lực, hệ thống nối đất bảo bệ, hệ thống chống sét cho thiết bị, nhà và công tŕnh sản xuất, bảo quản tiền chất thuốc nổ;
1.7.4 Chứng chỉ công nhận của Tổ chức công nhận hợp lệ cấp cho các cơ sở thí nghiệm tiền chất thuốc nổ (nếu có);
1.7.5 Giấy chứng nhận kiểm định, dấu hoặc tem kiểm định phương tiện đo lường, kiểm soát công nghệ theo quy định pháp luật về đo lường;
1.7.6 Giấy chứng nhận đăng ký, phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu phòng nổ; Giấy chứng nhận đăng ký, phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động hoặc yêu cầu an toàn đặc thù công nghiệp (nếu có);
1.7.7 Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng; Biên bản nghiệm thu sản phẩm tiền chất thuốc nổ sau khi chạy thử theo quy định;
1.8 Người liên quan trực tiếp đến hoạt động tiền chất thuốc nổ phải đáp ứng các điều kiện sau:
1.8.1 Có giấy tờ chứng nhận nhân thân hợp lệ và không bị cấm tham gia hoạt động VLNCN theo quy định tại khoản 5, Điều 5 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP;
1.8.2 Có trình độ chuyên môn tương ứng với nhiệm vụ được giao và phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong hoạt động VLNCN theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP và quy định tại ,QCVN 01:2012/BCT QCVN 02:2008/BCT đối với hoạt động VLNCN; TCVN 5507:2002 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đối với tiền chất thuốc nổ;
1.8.3 Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của từng ngành nghề theo quy định pháp luật lao động hiện hành; được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, sát hạch cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn hóa chất
1.9. Người nước ngoài làm việc liên quan đến hoạt động tiền chất thuốc nổ trong các doanh nghiệp Việt Nam ngoài việc đáp ứng các điều kiện tại Khoản 1.8, còn phải được cơ quan lao động có thẩm quyền cấp Giấy phép lao động; được huấn luyện kiến thức pháp luật về kỹ thuật an toàn hóa chất và các quy định pháp luật liên quan của Việt Nam.
1.10. Lãnh đạo tổ chức, người quản lý bộ phận, người lao động liên quan trực tiếp đến hoạt động tiền chất thuốc nổ tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quản lý VLNCN huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện theo yêu cầu tại Khoản 1.8.2.
Điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người liên quan trực tiếp đến sản xuất tiền chất thuốc nổ :
1.11. Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật, người trực tiếp điều hành sản xuất tiền chất thuốc nổ phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất”.
1.12 Người lao động có liên quan trực tiếp đến sản xuất tiền chất thuốc nổ phải được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp với vị trí, chức trách đảm nhiệm.

Câu hỏi :Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện kinh doanh đối với ngành xuất, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ?
Luật sư trả lời : Đối với ngành xuất, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ nhà đầu tư cần có những lưu ý về điều kiện như sau:
Điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ
1. Giấy phép xuất khẩu, Giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc nổ
1.1 Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ đối với tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ đối với trường hợp nhập khẩu tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;
1.2 Báo cáo số lượng tiền chất thuốc nổ đã xuất khẩu, nhập khẩu trong năm kế hoạch;
1.3 Bản sao hợp đồng hoặc đơn đặt hàng hoặc hóa đơn mua, bán tiền chất thuốc nổ.
Điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ
1. Giấy phép xuất khẩu, Giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc nổ
1.1 Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ đối với tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ đối với trường hợp nhập khẩu tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;
1.2 Báo cáo số lượng tiền chất thuốc nổ đã xuất khẩu, nhập khẩu trong năm kế hoạch;
1.3 Bản sao hợp đồng hoặc đơn đặt hàng hoặc hóa đơn mua, bán tiền chất thuốc nổ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

camera hành trình cho phương tiện giao thông

Quy định về lắp camera hành trình cho xe tải.

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp logistic, chúng tôi có câu hỏi gửi luật …

Chat Zalo: 0904340664